Linnèskolan Uppsala

Ombyggnad av Linne´skolan Uppsala , Beställare Skolfastigheter